Maloprodaja

Ovde se nalazi:
Keln
Cirih
Hamburg
Minhen
Beč
Dubai

Maloprodaja

Maloprodaja

Vaši partneri su svesni da su mogućnosti izbora danas veće nego ikad:nova tržišta, novi proizvodi, nova poslovna rešenja uz sve veće izazove. Mi vam pružamo podršku u svakom aspektu kontakta koje imate sa partnerima.

Što podrazumeva proces od kvalifikacije adresa kroz planske kampanje marketinga, preko narudžbe i pružanja obaveštenja o statusu ugovora, pa sve do aktivnog kontakta sa već postojećim i zadobijanjem novih partnera za vaše poslovanje.Čak i uslugu „opomene“ kod neizmirenih obaveza preuzimamo na sebe.

U cilju povećanja nivoa profesionalnosti,kod svakog kontakta sa vašim partnerima se trudimo da razvijemo cross i upselling potencijale poslovanja.

Naš cilj je da poboljšamo marketing i proširimo tržište, da smanjimo postojeće troškove usluga, razvjemo lojalnost i satisfakicju kod vaših partnera.

Pored već postojećih operativnih sistema,online poslovanje uzima sve veći zamah.Podršku pružamo u dizajniranju i „usabilty“ testiranju kao i u sistematskom i ciljnom pretraživanju novih potencijala i tržišta sa ciljem povećanja Return on Marketing Invest(ROMI) poslovanja.