Informaciona tehnologija

Ovde se nalazi:
Keln
Bon
Hamburg
Minhen
Beč

Informaciona tehnologija

Informaciona tehnologija

Kako bi ostali konkuretni na postojećem tržištu, mnoga tehnološka preduzeća moraju u veoma kratkom vremenskom roku da iznose sve bolje produkte na tržište. Istovremeno se moraju optimizirati i troškovi kroz globalnu konkurenciju, smanjenim maržama i sve većim zahtevima u odnosu na podršku i servis koji korisnici primaju.

Da bi uspešno izašli u susret svim ovim izazovima, našim klijentima pružamo podršku sa In i Outbound kampanjama. SELLGATE ima iskustva u tržišnom poslovanju sa Hardware-ima, vodećim Tehnološkim produktima, Software-ima(kao sto su napredno-resursno planiranje, IT Security, Storage) i IT-savetovanjem.

Na Inbound polju, naše delanosti obuhvataju Hotline, Helpdesk, menadžment žalbi kao i Telefonsku operatvnu centralu.Svaki kontakt sa kljentom vidimo kao šansu, jedno dugoročno postavljanje kontakta na veći nivo za naseg poslodavca, kojem povećavamo tržišnu vrednost. Jer jedan dobar korisnicki servis vodi ka većem tržišnom poverenju i većem zadovoljstvu klijenata.

Nasa poslovna politika je profesionalniji servis, brza rešenja na postojeće probleme i korišćenje Cross i Up Selling potencijala u cilju povećanja profitabiliteta kod klijenata.

Kao poslovno-orijentisani Outbound specijalisti brinemo se ostvarivanjem Lead-ova, spoljnoposlovnim terminiranjem, telefonskom prodajom i reklamacijom kljenata.To obuhvata kontakte vezane za sajam, poštu i ostale poslovne kontakte.

U okviru našeg Business Process Outsourcing poslovanja preuzimamo kompleten procese naših klijenata, od kompletne porudžbine, pošiljke do uspostavljanja računa.