Organizacija sajmova

Ovde se nalazi:
Keln
Hamburg
Minhen
Beč

Organizacija sajmova

Naš servisni centar, takođe, pruža podršku udruženjima koje se bave organizacijom sajmova: nacrti vezani za otvaranje sajma, koordinacija štandova, izvršne akcije vezane za održavanja sajma.

Globalna prezentacija, korišćenje novih medija u organizaciji i inovativno poslovanje imaju inicijativu u današnjem poslovnom životu. Utoliko je i prezentacija na sajmu, gde se dolazi u neposredan dodir sa partnerima i potencijalnim klijientima sve značajnija.

Na skupovima preduzeća imaju mogućnost da se na direktan način upoznaju sa zahtevima interesenata. S druge strane, posetioci su u mogućnosti da stupe u direktan kontakt sa budućim saradnicima.Ovakva vrsta neposredne saradnje se ne može meriti sa pismenim poslovnim predlozima ili reklamama. Organizatori stoje uvek pred velikim izazovom da zadovolje kriterijume svih učesnika ovakvih skupova.

Dok sa jedne strane izlagači očekuju jednu preciznu finansijsku računicu od strane organizatora,s druge strane posetioci očekuju dobru prezentaciju.

Znači, radi se pre svega o tome, da sve strane budu zadovoljene u svojim željama i potrebama. Sa jedne strane pružamo podršku u akvizaciji izlagača, sa druge strane vršimo terminiranje za izlagače kod posetioca.

Ova naša delatnost se može posmatrati kao produženi servis u organizaciji sajmova. Kroz našu HOT-LINE linju već unapred pružamo sve relevantne informacije vezane za ovaj događaj bilo telefonskim bilo e-mail putem: radni sati sajma, cene karata, transportne informacije, informacije vezane za prenoćišta. Pored toga moguća je narudžba karata preko našeg servisa.

Ako postoji potreba za tim, pružamo i asistenicju u vidu sajamnog personala. U svakom smislu ispunjavamo očekivanja kako samih organizatora i izlagača, tako i samih posetilaca, i na taj način razvijamo potencijal za buduće događaje ove vrste.


Organizacija sajmova