Prehrambena industrija i luksuzna roba

Ovde se nalazi:
Keln
Cirih
Hamburg
Minhen
Beč
Dubai

Prehrambena industrija i luksuzna roba

Prehrambena industrija i luksuzna roba

Za proizvođače i distributere u prehrambenoj industriji, naša delatnost obuhvata čitav spektar usluga neophodnih za proširivanje tržišta.Sve od analize tržišta, obrade kontakata, procesuiranja ugovora i lociranje preduzetnika, sve do krajnjih potrošača.

Za izgradnju novih, dopunskih internacionalnih tržišta pružamo podršku u vidu kontakata sa lokalnim partnerima i u energetskom potencijalu.

Za snabdevače i za velike preduzetnike gradimo direktne poslovne kontakte sa lokalnim preduzetnicima i proizvodjačima u zemlji i inostranstvu.

Sa SELLGATE expo-servisom planiramo i organizujemo vaše izlaganje u sferi prehrambrene industrije na sajmovima.

Kako bi se vreme izlaganja na sajmu najoptimalnije iskorstilo, mi već unapred planiramo kontakte sa potencijalnim interesenatima.

Neposredno nakon zatvaranja sajma,vršimo obradu podataka zaintersovanih strana i održavamo redovan kontakt sa njima.Uspostavljanje korisničkog servisa za sva nadležna pitanja ili ideje o poboljšanju usluga povećava poverenje kod uspostavljanja novih tržišta.