Turizam i putovanja

Ovde se nalazi:
Keln
Hamburg
Minhen
Beč
Kairo

Turizam i putovanja

Turizam i putovanja

Nudimo visoko-kvalitetnu uslugu turističkim organizacijama, bilo da se radi o akviziciji novih gostiju, turističkim programima,Cross-chanel-korisničkoj usluzi ili o partnerskom menadžmentu.

Često se desi da se korisnik predomisli i promeni dotadašnju turističku organizaciju samo zbog toga jer nije postojala direktna uslužna veza sa njim? Sve od kvalifikovanog upitnog stanja kod gostiju,pa do vođenja stalne brige o tome da je klijent zadovoljan se stvara preduslov da se saradnja nastavi i u budućnosti.

Redovan kontakt sa klijentima omogućava najbolje ponude u pravo vreme.Uz našu uslugu će vaši klijenti biti usluženi kroz više faza na taj način da će kod njih biti stvoreno poverenje u vaše poslovanje,a troškovi posla će uz naše posredovanje biti optimizirani. Pružamo podršku u celokupnom procesu poslovanja uz zadovoljavanje svih kvalitativnih standarada.