Telekomunikacije

Ovde se nalazi:
Keln
Hamburg
Minhen
Beč
Beograd
Kairo

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Pored poznavanja tržišta, prisnost sa klijentima predstavlja osnovni uslov za ostvarivanje najvećih poslovnih uspeha. Pored sveopštih informacija vezanih za tarife, račune i usluge, naši saradnici pružaju savetodavne usluge vezane za promenu ili produžetak ugovora.

Telekominkacijski i mobilni operateri su u stalnom konfliktu sa svojim poslovnim modelima. Počevši od jake konkurencije pa do reakcije klijenata na uslužnu delatnost.

Istovremeno i sami klijenti očekuju sve bolju ponudu, sa ličnom uslugom i uvek sve povoljnijim cenama.To znači visok kvalitet i kontakt sa klijentima.Tržište tele-marketinga se odlikuje velikom sposobnošću za promene sa velikim pritiskom za sve povoljnijim ponudama.

Klijenti koji se odlučuju za izmene se moraju identifikovati i mora im se pružiti presonalna usluga. Čak i stalne mušterije će biti redovno kontaktirane kroz naš Account managment, kako bi se održali u redovnom kontaktu. Na taj način se povećava lojalnost kod klijenata i vrši selekcija postojećih podataka za dalje profitabilne kampanje. Kako bi se povećala profitabilnost kod klijenata, koristi se svaka prilika za upražnjavanje Cross i Upselling poslovanja.

Kod pojedinih preduzeća fokus je, i dalje na zadobijanju novih klijenata.Često se dešava pak, da se kontakt sa već postojećim (account managment) i reintegracija odlazećih klijenata zanemaruje.

Zajedno sa vama, vršimo analizu kljenata koji odlaze: ko je kada, i zašto raskinuo ugovor i da li postoji mogućnost reintegracije u određene ciljne grupe? Bitna je brza reakcija!

Sam čin otkaza ugovora se ne bi smeo prihvatiti olako,već sagledati, postoji li mogućnost nastavka poslovanja sa klijentom. Zajedno sa vama razvijamo poslovnu strategiju:Šta bi se moglo ponuditi od rešenja kako bi dosadašnji kljenti ostali vaše mušterije? Da bi klijent bio reaktiviran u ugovor, neophodno je da uvodni proces bude besprekorno obavljen. Za ovo je nužan jedan integrisan zbir podataka vezan za klijente, tako da svaki deo reintegracije prođe u najboljem redu, shodno zahtevima klijenata.