Process

An diesen Standorten erhältlich:
Keln

Cirih
Hamburg
Beč
Beograd
Kairo
Dubai

Process

Jasna struktuiranost samog toka prodaje, kao i njene smernice preduslov su da uspeh u prodaji ne bude sveden na puku slučajnost.

Uspešne metode moraju biti analizirane i dodatno razvijane, dok se neuspešne metode, u buducnosti moraju, izbegavati. Konstantnom analizom prodajnog procesa omogućava se uspostavljanje sistemacinosti samog upravljanja. Transparentnost samog toka postiže se standardizacijom, što ujedno omogućava i uspešno upravljanje njime.

Prodajni proces opisuje samu put rešavanja zadatka, odnosno od prijema naloga do uspešne realizacije tog projekta. U većini slučajeva ovaj proces je veoma kompleksan i sastoji se od nekoliko koraka.

Svaki korak se sastoji od odredjene prodajne aktivnosti, pokazatelja uspeha rezultata i vremena neophodnog za realizaciju.

Koliki je efekat mera koje se koriste u prodaji vidi se kroz povezanost odnosa potraživača i ponudjivača.

  • Naše delatnosti:
  • Standardizacija
  • Plan rada
  • Prodajne aktivnosti
  • Pokazatelj uspeha
  • Rezultat
  • Vremenski period


Process