IT


Mi otvaramo vrata ka vašem profitu. Pridobijanje klijenata. Osvajanje klijenata. Vraćanje klijenata.

SELLGATE razvija i na prodaje veoma dobar Software, koji omogućava postizanje još većeg uspeha u prodaji.

Mi tražimo interesantna rešenja, koja bismo optimalno prilagodili pojedinačin oblastima u prodaji.

Naš cilj je stvaranje jednog integrisanos Software polja, koje bi stajalo u službii kompleksnog procesa »prodaje«.