Leadscout

Na ovom mestu dostupni su:
Hamburg

Leadscout

Leadscout

SELLGATE reklamira wiredminds leadscout-ove, jedan inovativan software za nabavljanje lidova od posetilaca Vaše web stranice.

Danas B2B-poslovi počinju uglavnom sa rešerširanjem po inernetu. Samo, od prilike 1-2% posetilaca upsotavljaju direktan kontakt. Kakav gubitak potencijalnog uspeha.

Od sivh preduzeća koja su posetila Vašu WEB stranicu, biće Vam prikazan naziv firme, poštanski broj, mesto, zemlja, traženi pojam i broj tzv. Pageimpressions. Brzo ćete imati pregled novih potencijalnih klijenata kao i njihovih potreba.

Kao integrisana firma za pružanje uslužnih delatnosti, nudimo Vas profesionalni Follow-Up ovih novih klijenata preko naših Call centara. U preduzeću se raspitujemo toliko dugo, dok ne naidjmo na pravog sagovornika i serviramo vam nove Lidove, koji su praćeni velikim interesom za Vaše proizvode.

  • Leadscout:
  • Nabavljanje lidova
  • Website- posetioci
  • Prepoznatljivost preduzeca
  • Follow-Up
  • Kontakt centar
  • Novi klijenti