Customer Recovery

Na ovom mestu dostupni su:
Keln
Bon
Beč
Beograd
Kairo

Customer Recovery

Customer Recovery

Izgubljeni klijenti predstavljaju veliku prepreku za povećavanje prometa.

Sistematično pridobijanje izgubljenih klijenata podrazumeva poprilični anagažman. Naime, to zahteva jedan profesionalni i organizovan prisitup. Saradnicima kojima je dat taj zadatak potreban je niz različitih pristupa, tehnika i “alata”. Pri tome je poznavanje meduljudskih odnosa od izuzetnog je značaja. Naime, ponovno pridobijanje izgubljenih klijenata jedna je veoma osetljiva stvar. Posebno ako se radi o preduzećima, u kojima je došlo do stagnacije novih poslova i samim time se povećava mogućnost odlaska klijenata. U tim slučajevima centralno mesto zauzima profesinalnostz u procesu pridobijanja starih klijenata.

Završne kvote su kod procesa pridobijanja bivših klijnata obično veće, nego kada se radi o novim poslovima. Ujedno, samim time su i troškovi manji. Lojalnost i pridobijanje starih klijnata ponovo uzima maha.

  • Naše delatnosti:
  • Prevencija od otkaza
  • Analiza uzroka
  • Medjuljudski odnosi
  • Reakcija na ponude
  • Reaktivacija
  • Lojalnost