Customer Retention

Na ovom mestu dostupni su:
Keln
Bon
Beč
Beograd
Kairo

Customer Retention

Customer Retention

Nakon poslovne transakcije, vaši klijenti očekuju jedan kontinuiran dijalog.

Koristite naš servisni centar vezano za konstantan dijalog sa klijentima. Izađite u susret novim idejama i željama vaših klijenata. Personalizujte tok informacija prema vašim klijentima i služite se uvek aktuelnim podacima za profitabilne kampanje.

  • Naše delatnosti:
  • Prijem novih klijnata
  • Pozivnice za svečane dogadjaje
  • Analiza zadovoljnih klijnata
  • Cross- & Up-Selling
  • Preporuke
  • Debitorski menagment