Data & Market Research

Na ovom mestu dostupni su:
Keln
Bon
Beč
Beograd
Kairo

Data & Market Research

Data & Market Research

Poslovanje zasnivamo na konstantnom kontaktu sa ljudima.

Potenicijalni klijenti postaju konačni klijenti zavisno od izbornog kriterijuma i demografskih struktura. Postojeći podaci vezani za klijente se tokom vremena proveravaju. Konstantno obrađujemo tržište i tražimo pravog partnera, koji bi bio rešenje vaših poslovnih zadataka.

  • Naše delatnosti:
  • Obezbedjivanje adresa
  • Kvalifikacija adresa
  • Ažuriranje adresa
  • Ispitivanje
  • Organizacija poslovanja
  • Kreiranje Lidova