Expo Service

Na ovom mestu dostupni su:
Cirih
Berlin
Dubai

Expo Service

Naše odeljenje Expo Centra brine se na nacionalnom i internacionalnom nivou o sajmovima, njihovim organizovanjem i poslovanjem.

Preko našeg Servisnog Centra moguć je susret vaših potencijalnih klijenata na sajmovima. Organizaciju prepustite nama kao i obradu potrebnih podataka vezano za isto.

Na ovim susretima moguće je uspostavljanje prvih kontakata, obrada podataka, kao i uspostavljanje prvih poslovnih koraka.

U toku sajma, kao i nakon održavanja sajma, mi preuzimamo kompletnu obradu zaključenih poslova.

  • Naše delatnosti:
  • Organizacija sajmova
  • Oprema
  • Dorada
  • Pozivnice
  • Korisnički servis
  • Poslovne procene


Expo Service