Kairo

Kairo

SELLGATE u Kairu

Egipat se nalazi u jednom konstantnom privrednom, kao i u modernizacionom usponu. Na afričkom kontinentu Egipat je, posle Južnoafričke republike, najviše industrijalizovana zemlja. Sa svojom sveobuhvatnom privrednom i pravnom reformom Egipat je krenuo ka jednom veoma uspešnom procesu oporavka. Upravo to ovu zemlju čini veoma atraktivnom kada je u pitanju izvoz.

Sa okruglo 80 miliona stanovnika Egipat je danas zemlja druga po velicini na Bliskom Istoku i u Severnoj Africi, u takozvanom MENA – regionu. Zbog svoje snažne domaće privrede i uspešne političke reforme, ova zemlje dobija na sve većem značaju kada se radi o inostranim firmama, ali ne samo kao komercijalno, već i proizvodno tržište. Najznačajniji trgovinski partner Egipta svakako jeste Evropska Unija.

Ulazak na Egipatsko tržište, bez obzira na najsvežije reforme i dalje nije tako jednostavno. Bez poznavanja prava, propisa i običaja prilaz tržištu i dalje je veoma otežan.

Upravo iz tog razloga, u Egiptu je veoma bitan izbor dobrog lokalnog partnera – kao poslovnog saradnika, trgovinskog predstavnika, ili uvoznika, koji predstavlja jedan od odlučujućih kriterijuma za postizanje uspeha. Mnogo toga funkcioniše na nivou familijarnih i socijalnih odnosa, gde stranci nemaju nikakav pristup. S toga je mreža lokalnih partnera od posebne važnosti.

Sellgate Egypt LLC pruža podršku inostranim kompanijama prilikom ulaska na egipatsko tržište i upučuje na lokalne partnere. Egipatskim kompanijama pruža se podrška pri izvozu. Naš Call Centar u Kairu nudi višejezične usluge iz širokog spektra našeg portfolija, nudeći rešenja kako za lokalne tako i za inostrane klijente.


SELLGATE Egypt

SELLGATE Egypt LLC
48 Nasr Street, 6th Floor
New Maadi, Cairo, Egypt
Tel. +20 22 274 84 35
cairo@sellgate.com.eg

Project Manager:
Aimen Hassanien

Kako do nas

Kako do nas    // više