Preduzeće


Mi otvaramo vrata ka vašem profitu. Pridobijanje klijenata. Osvajanje klijenata. Vraćanje klijenata.

SELLGATE je jedan kompetentni centar za »prodaju i marketing«.

Nasim nalogodavcima omogucavamo uvecanje prometa.

Dajemo Vam savete i primenjujemo ih. Da bismo to postigli imamo integrisane prodajne usluzne delatnosti, inovativne sales-tools i razvili smo poseban Softwer.