Keln, agent u centru za klijente

Poslovi

Agent u centru za klijente

Ova ponuda za radno mesto zahteva tečnu komunikaciju na nemačkom jeziku. Ako ste zainteresovani, molimo da se informirate o konkursu za radna mesta na traženom jeziku i kandidujte se pod navedenim kontaktnim podacima.

//  Ponuda za radno mesto na nemačkom jeziku