Koriscenje akutelnih podataka klijenata

Koriscenje  akutelnih podataka klijenata

Koriscenje akutelnih podataka klijenata

Svaki Kontakt koji ucestvuje u prodaji donosi sa sobom nosi i nove intormacije vezano za klijenta.

Aktuelna baza podataka predstavlja glavnu pokretačku snagu za ciljno orijentisan pristupu klijentu. Svaki lid,

u zavisnoti od njegovog statusa, redovno se kontaktira.